maandag 21 juli 2014

Zondag 28 september Burendag

Op zondag 28 september organiseert Gebiedsplatform West in het kader van Burendag de actie
PROEF DE BUURT

De activiteit is aangemeld bij het Oranjefonds.

Op zondag van 10:00-16:00 zullen er in MuzeRijk kraampjes staan, waar verschillende culturen uit de Bitswijk zich presenteren met hapjes, voorlichting, muziek, dans etc.
Meer nieuws hierover volgt nog.

Heb je nu al belangstelling om mee te doen, meld je dan aan bij udengpfwest@gmail.com


zaterdag 19 juli 2014

Namens Nederland


Namens Nederland is een enquête over de toekomst van ons land: wat vinden Nederlanders belangrijk? Hoe denken ze over problemen en kansen?
De enquête die loopt tot half september, is een initiatief van consultant McKinsey en wordt gesteund door media, vakbonden en bedrijven.
Doe mee

donderdag 26 juni 2014

Rolstoelpool

Maak gratis gebruik van onze rolstoelen.
De gemeente Uden start met een rolstoelpool voor MuzeRijk. Indien u bijvoorbeeld graag een dagje uit wilt met familie of een boodschapje wilt doen, maar niet zo goed ter been bent, dan kunt u een rolstoel lenen via de rolstoelpool.
Dit is een gemeenschappelijk depot waaruit alle bewoners een rolstoel kunnen lenen. Op deze manier kunnen meerdere personen gebruik maken van een rolstoel.


Hoe werkt het?
U kunt een rolstoel reserveren bij de balie van MuzeRijk. Ook uw familie of kennissen kunnen dit voor u doen.
Uw naam, rolstoelnummer en duur van de uitleen wordt genoteerd. Tevens tekent u een gebruikersovereenkomst. Er zijn voldoende rolstoelen aanwezig. Echter is het wel prettig als u tijdig reserveert.

Hoe lang?
U kunt een rolstoel maximaal 3 dagen aaneengesloten lenen.

Wat kost het?
Het lenen van een rolstoel is gratis.

Rolstoel defect?
Neem dan contact op met Patein Thuiszorgwinkel via 0900-0400 097

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met MuzeRijk via telefoonnummer (0413) 26 85 48 of met de gemeente via 14 0413


woensdag 11 juni 2014

‘Het begint bij mensen die iets willen’

Kliknieuws, 29 mei 2014 

UDEN – “Onze rol is een beetje smeren, bemiddelen, een vuist maken, opvoeden en de gemeente helpen anders naar de burgers te kijken. En er op wijzen vooral naar ze te luisteren. Want als je gemeente en burgers echt met elkaar in contact brengt, is het rendement dubbel zo groot. Dat zeggen Nol Braks, Hans van Alphen en Margie Philipse van gebiedsplatform west. Zij hebben het streven van de gemeenten om een brug te slaan tussen bewoners en gemeente omarmd. Sinds 2012 zijn de wijkraden in Uden vervangen door zeven gebiedsplatforms die tot doel hebben de gemeente te adviseren over de communicatie met de bewoners. Maar, bij enkele gebeurtenissen als de opening van MuzeRijk, een feestdag in een wijk of een informatieavond hoor of zie je weinig van zo’n platform. Het lijkt alsof de vroegere wijkraden toch dichter bij de mensen stonden. 
‘Nol: “We moeten af van het idee dat de gemeente het wel opknapt als de buurt iets voor elkaar wil krijgen. Dat zullen de mensen toch echt zelf moeten gaan doen. Wij zijn er niet om het grote gebied Bitswijk, Bogerd, Vijfhuis, Moleneind en Groenewoud één te maken. Elke buurt houdt zijn eigenheid. Mensen zoeken hun natuurlijke loop toch wel, dat blijkt zo. Ik vind het fijn als mensen elkaar kennen. Ik kom zelf uit een dorp en wat mij betreft is de buurt waarin ik woon hetzelfde. Het is mooi om met en voor elkaar iets te doen. Dat wil ik bereiken in het gebiedplatform.”
Hans: “Ik was de eerste die zich had aangemeld. Ik wil dat de Bitswijk weer een ziel krijgt. Mijn droom was dat het zou zijn als in een dorp. Met een plein, winkel, café en andere bedrijvigheid. Een omgeving waar we samen voor verantwoordelijk zijn. Het platform is ervoor om mensen op gang te helpen als ze iets willen. Als ze de weg weten, is het de kunst om het weer los te laten.”
Margie: “Ik ben iemand die altijd wel een mening over heeft over zaken die spelen. Dan moet je ook verantwoordelijkheid willen nemen. Ik zie te vaak dat burgers niet worden bereikt. Wij zijn ervoor om die signalen op te vangen en daar vervolgens met de gemeente over in gesprek te gaan. We zorgen dat er iets positiefs op gang komt. We vinden onszelf niet belangrijk maar willen vooral verbinden. De bewoners, zij moeten kunnen oogsten.”
Hans: “Neem als voorbeeld de buurttuin Bitswijk. We gaan daar iets moois van maken en gaan die onderhouden. Maar dat moet niet bij ‘kijken naar’ blijven in de buurt. Nee, ‘hoe kunnen we helpen’, dat willen we horen. Op 7 juni houden we er een open dag. Dan hopen we ook meer vrijwilligers te zien.”
Nol: “Het begint bij mensen die iets willen. Die krijgen de kans en wij helpen ze op weg. Het hoeft niet, maar als je iets wil, dan kan het. We zullen vooral zelf niet de oplossing bedenken.”
De andere leden van gebiedsplatform west zijn Ary Stuifbergen, Meltem Polat, Annie van Genugten, Hans Kroezen, Jacques van Amelsvoort. Allemaal hebben ze hun eigen specialiteit en netwerk. Verder is er een eigen site om de communicatie sneller en beter te maken.udengpfwest.blogspot.nl

donderdag 3 april 2014

Informatieavond Buurttuin Bitswijk op 9 april

Op woensdag 9 april om 19.30 uur organiseren de initiatiefnemers van Buurttuin Bitswijk een informatieavond voor vrijwilligers / buurtbewoners en andere belangstellenden, waaronder vertegenwoordigers van BrabantZorg, de basisscholen in Muzerijk, Kiobra, en De Rommelpot.
Zij worden van harte voor die avond uitgenodigd.

De Buurttuin vordert gestaag. Zie de foto´s

Het is de bedoeling, dat op die avond de laatste stand van zaken wordt gepresenteerd.
Maar belangrijker nog, dat bewoners, vrijwilligers en andere toekomstige gebruikers naar elkaar verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden over de invulling van de tuin uitspreken.
Met de resultaten van die avond kunnen de initiatiefnemers en vrijwilligers weer verder aan de slag!

donderdag 27 maart 2014

"Onze" Piet een lintje

Kliknieuws, woensdag, 26 mrt 2014 - 22:51

Afscheid raadsleden met een lach en een traan

UDEN – Bij velen een lach, bij een enkeling een traan woensdagavond in de gemeenteraad van Uden. Het afscheid van twaalf raadsleden was er een met twee Koninklijke Onderscheidingen, veel toespraken, emoties, humor, gedichten, bloemen en cadeautjes. Ruim twee uur lang klonken er veel mooie woorden en was er respect over en weer voor de inzet van de raadsleden. 
Piet van der Wilden van het CDA was onder de indruk van de Koninklijke Onderscheiding die hij opgespeld kreeg. Hij was het sociale gezicht van het CDA en koos er ook zelf bewust voor om na twaalf jaar te stoppen. De oud-zeeman is de raadzaal bijna als een ‘thuishaven’ gaan ervaren, zo vertrouwd werd het.
Hier staat het hele artikel.

maandag 24 maart 2014

Promotiefilm buurttuin

  Bea van Kessel heeft een mooi filmpje gemaakt over de buurttuin.

zaterdag 8 maart 2014

Nieuwe onderbeplanting Mulderspad


Brief gemeente aan bewoners


onderwerp

Vervanging beplantingbijlage
1


telefoonnummer
14 0413


verzonden

Geachte heer/mevrouw bewoners,

Wij zijn voornemens om in het beplantingvak bij u voor de woning aan Mulderspad de onderbeplanting opnieuw aan te planten.
Het betreft het gehele vak tussen de parkeerplaatsen en het voetpad. Op bijgevoegde situatietekening is het bedoelde beplantingvak gearceerd weergegeven.

Reden
De reden om de onderbeplanting te vervangen, is dat de huidige beplanting volledig verwilderd is. Er zijn diverse soorten die er niet in thuis horen en het geheel overwoekeren. Dit geeft een onverzorgd en verwilderd aanzien.

Plannen
Op korte termijn willen wij de hele strook rooien met uitzondering van de bomen. De grond wordt gespit en bemest. Hierna wordt de beplanting weer aangebracht.
Wij gaan dezelfde soort bodembedekker weer terug planten, omdat deze uniek is in de gemeente Uden. Ook worden er heesters met een onderlinge afstand van ongeveer 5 meter herplant. Dit zijn  wel soorten die niet zo snel verwilderen.


Beplanting
Bodembedekker: Hedera helix ‘Arborescens’
Heesters: Viburnum bodnantense ‘Dawn’ en Buddleja davidii ‘White Profusion’(vlinderstruik)
Als u op internet deze namen invoert dan vindt u alle gegevens over deze planten.


Planning en vragen
De planning is dat eind maart het gehele werk voltooid is. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de heer Tiny van Daal via bovenstaand telefoonnummer of via het e-mailadres tiny.van.daal@uden.nl

Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en wethouders van Uden

ing. A.M.P. Prinsen

hoofd afdeling Openbare Werken

Vervanging beplanting Banjostraat - Muziekplen

Brief gemeente aan omwoners.


onderwerp

Vervanging beplanting


bijlage
1

telefoonnummer
14 0413

verzonden


Geachte bewoners,

Wij zijn voornemens de beplanting op de hoek Banjostraat – Muziekplein opnieuw in te richten.

Reden
De reden hiervoor is dat de beplanting steeds slechter gaat groeien en verwilderd is. Dit geeft een onverzorgd beeld. Vooral onder de 2 waardevolle acacia’s staat bijna geen beplanting meer en kan ook niet worden teruggebracht. Het paadje tussen dit vak en de honden uitlaatplaats is ook in slechte staat. Dit wordt in de loop van dit jaar opgeknapt.

Plan
Op bijgevoegde situatietekening hebben wij aangegeven wat er volgens ons moet worden aangeplant en waar gras een betere oplossing is. De reden voor het gras is dat er onder de acacia’s geen nieuwe beplanting kan worden aangebracht. Deze krijgt teveel concurrentie van de wortels van de bomen en gaat bijna altijd dood.
Als sierplantsoen denken wij aan een rand bodembedekkers met daarin enkele soorten sierheesters die aansluiten bij de rest van de omgeving.


Uitvoering en vragen
De uitvoering zal nog dit plantseizoen plaats vinden. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u, graag binnen 2 weken na verzenddatum, contact opnemen met de heer Tiny van Daal via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail tiny.van.daal@uden.nl

Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en wethouders van Uden

ing. A.M.P. Prinsen

hoofd afdeling Openbare Werken

zaterdag 1 maart 2014

Buurttuin Bitswijk maakt de wijk mooier, groener en leefbaarder!

Trefcentrum weg
Op 6 maart 2014 start de sloop van Het Trefcentrum in de Cellostraat. Enkele tientallen jaren was het de ontmoetingsplek van de Bitswijk. Het mooie Muzerijk aan de Klarinetstraat is ervoor in de plaats gekomen.

Een beter plan
Voor de komende jaren had de gemeente nog geen plannen voor de plek van Het Trefcentrum. Men wilde daarom gras zaaien na de sloop. Een aantal bewoners bedacht iets leukers: een buurttuin!
Een tuin met groenten, planten en struiken. Een tuin van, voor en door de bewoners, een tuin waarin heel veel mogelijk is.

Leuk!
Zij vonden snel een gewillig oor bij de gemeente, al zal er daarvan geen financiële steun komen. Dat werd meteen duidelijk toegelicht. Ook anderen wilden  hen met goede  raad terzijde staan, bijvoorbeeld met het maken van een ontwerp voor de tuin.
Een aantal mensen in de buurt heeft al gezegd  graag vrijwilligerswerk te doen.
Het Brabants Dagblad en het Udens Weekblad schreven al over de tuin. In de wijk worden folders verspreid, die gebruikt kunnen worden om je als vrijwilliger op te geven.

Voor iedereen
Met dit initiatief wil men mensen met elkaar verbinden, jong en oud, uit verschillende culturen, mensen met een beperking, mensen die alleen zijn. Kortom iedereen
Zo kunnen zij laten zien dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Samen zijn we verantwoordelijk om er iets van te maken in onze buurt. Dat kan onder andere met deze tuin.
Er kan geleerd, gespeeld, gebuurt en ontspannen worden.
De tuin zal toegankelijk zijn voor invaliden en bejaarden (rolstoelvriendelijk), zodat ook mensen met een handicap, zo nodig met begeleiding, in de tuin kunnen werken. Door deskundige vrijwilligers kunnen lessen gegeven worden aan de leerlingen van de basisscholen in de wijk.
Scholen, Brabant Zorg en Kinderopvang hebben enthousiast gereageerd op de ideeën. En natuurlijk is er ruimte voor veel meer ideeën.

Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig
Met dit initiatief heeft men ook aansluiting gezocht bij ‘Udenaar de Toekomst’. Zij menen dat de 4 G’s  van ‘Udenaar de Toekomst’ binnen het tuinproject een prima praktische invulling krijgen: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig. De Bitswijk kan een voorbeeld en een stimulans zijn voor andere wijken om ook dergelijke projecten op te zetten.

Het kost niet veel maar wel iets
Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de tuin. Met sponsoring (bijvoorbeeld in de vorm van kortingen) en het verkrijgen van subsidies bij instanties voor goede doelen willen we de benodigde gelden binnenhalen.

Wie zijn zij?
Het initiatief is gestart door Gerard van der Pas. Hij is voorlopig ook het eerste aanspreekpunt info@buurttuinbitswijk.nl Het initiatiefgroepje bestaat op dit moment verder uit Yvonne Ree, Dave van den Heuvel, Frans Wouters en Eugène van Hoorn

Hans van Alphen en Nol Braks, leden van het Gebiedsplatform West, ondersteunen actief het initiatief.

maandag 6 januari 2014

Bitswijkschool Uden heet Het Speleon

De Bitswijkschool in Uden heet sinds deze maandag Het Speleon. Directeur Lambert van der Ven maakte de naam vanmiddag officieel bekend.
Foto Brabants Dagblad, Fotograaf Frans Raaijmakers
De school aan de Klarinetstraat is sinds vandaag gevestigd in de Multi Functionele Accomodatie Muzerijk. De naam staat volgens Van der Ven voor spelen, leren en ontdekken. Deze ochtend betraden de kinderen voor het eerst hun nieuwe lokalen. Afgelopen kerstvakantie waren medewerkers van de school druk in de weer om alle leermiddelen in te pakken en te verhuizen.

zaterdag 4 januari 2014

Kick-Off vrijwilligers


Vandaag ZATERDAG 4 JANUARI (nog voor dat wij echt open zijn) is een bijeenkomst voor mensen die een steentje bij willen dragen om van MuzeRijk een succes te maken.

Om 15.00 uur is er een Kick-off voor de werving van vrijwilligers voor MuzeRijk. Bestuursleden Ary Stuifbergen en Paul van Dijk geven een korte toelichting van alle activiteiten die op de rol staan en waar buurtbewoners kunnen ondersteunen.

U bent van harte welkom in de ontmoetingsruimte van MuzeRijk.
Toegang tot de Ontmoetingsruimte krijgt u via de hoofdingang.

Samen met de vrijwilligers willen wij bespreken
* waar u een bijdrage kan leveren,
* wat wij goed zouden kunnen gebruiken
* hoe het verder gaat
* wie coördineert het werk
* etc.